3 Haziran 2017 Cumartesi

Oğuzhanspor Kulübü öldü yani kapandı artık..


Madde 8 — Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi günlük bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamamasının dışında başka bir sebeple ertelenirse, bu durum sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

İkinci toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Bence bu iş bitmiştir.

Çünkü ilk toplantı 27 Mayıs 2017 günü yapıldı ve çoğunluk sağlanamadı.
2. (ikinci) toplantı dernekler kanununa uygun olarak 1 hafta sonrasına yani 03 Haziran 2017 gününe ertelendi.

03 Haziran 2017 günü çoğunluk sağlandı ve genel kurul toplantısına geçildi.

Gelir-gider bilançoları okundu, oylandı ve ibra edildi.

İstifa eden başkan ve yönetim kurulu için teklif beklendi ama gelmedi..

Dilek ve temennilere geçildi.

Genel kurul toplantısı bitti.

Dernekler kanununun spor kulüpleri için getirdiği yönetmenlik gereği OĞUZHANSPOR kapanmıştır.

Çünkü Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
kuralı kesin hükümdür.

Yönetim kurulu oluşturulamadığı için 10 Haziran 2017 gününe ertelenen genel kurul toplantısı artık yapılamaz ve hükümsüzdür..

Dernekler kanununa göre gerekli organları (Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu) oluşturamadığı için 3. kez genel kurul toplantısı yapılamaz..

İstifa eden Yönetim kurulu 1 hafta sonraya genel kurul yapılması için nasıl karar alacak ki?


Çok kritik nokta: Yönetim kurulu sayısının 25’ten 15’e düşüren tüzük değişikliği teklifi oylandı ve kabul edildi.

Ehee hani 15 kişilik yönetim kurulu, yok ki.. Seçilmedi ki.. Geçici de olsa mutlaka yönetim oluşturulmalıydı ama olmadı..

Çok üzgünüm ama 60 yıllık bir hikaye burada bitmiştir..

Söylenecek laf kalmamıştır..

Araştırmacı Yazar Ömer ÖZDAMAR
Bucak-BURDUR
Yorum Gönder